Καθηγητές Μουσικής-Ωδεία

Δημήτρης Κόψας

Δημήτρης Κόψας

Καλ/κος Δ/ντης Ωδείου ΚΟΨΑ

Συνθέτης-Καθηγητής Αν. Θεωρητικών

Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Οδός: Ηροδότου 3, Κομοτηνή

Τηλ: 2531034005

Email: jimko7@hotmail.com